Onsterfelijke waarde door onderwijs voor duurzame ontwikkeling

Onderwijs is het belangrijkste middel voor transformatie naar duurzame ontwikkeling, waardoor mensen beter in staat worden gesteld om visies voor de samenleving om te zetten in realiteit. Onderwijs levert niet alleen wetenschappelijke en technologische vaardigheden, maar zorgt ook voor motivatie en maatschappelijke ondersteuning om deze na te streven en toe te passen. Om deze reden zou de samenleving zich grote zorgen moeten maken dat veel van ons huidige onderwijs bij lange na niet voldoet aan wat vereist is. Als we dit zeggen, weerspiegelt het juist de behoefte in alle culturen om iedereen de verantwoordelijkheid te laten nemen voor het verbeteren van de kwaliteit.

Het verbeteren van de kwaliteit en openbaring van het onderwijs en het heroriΓ«nteren van onderwijsdoelen om het belang van duurzame ontwikkeling te erkennen, zouden tot de topprioriteiten van de samenleving moeten behoren. Ik heb het niet alleen over het milieu, ik heb het over alle elementen van het leven.

Daarom is het noodzakelijk om het concept van onderwijs voor ontwikkeling van Duurzaamheid te verduidelijken. Dit is de afgelopen tien jaar een enorme uitdaging geweest voor opvoeders. De betekenis van duurzame ontwikkeling in het onderwijssysteem, een juiste balans tussen thema’s als vrede, mensenrechten, burgerschap, sociale gelijkheid, ecologie en ontwikkeling in een toch al overbelast curriculum, en hoe de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en kunst te integreren – tot nu toe beschouwd als een tak van wetenschappelijk onderwijs en uitgevoerd.

Sommigen voerden aan dat onderwijs voor duurzame ontwikkeling de risico’s van programmeren met zich meebrengt, terwijl anderen zich afvroegen of scholen vragen om de transitie naar duurzame ontwikkeling te leiden niet te veel gevraagd was van leraren.

Deze debatten worden verergerd door de wens van de meeste omgevingen om bij te dragen aan onderwijsinitiatieven zonder de nodige kennis van hoe het onderwijssysteem werkt, hoe onderwijsverandering en -innovatie plaatsvindt, en de relevante curriculumontwikkeling, professionele ontwikkeling en educatieve waarde. Degenen die niet beseften dat effectieve onderwijsverandering tijd kost, bekritiseerden de regering omdat ze niet eerder actie ondernam.

Als gevolg hiervan hebben veel internationale, regionale en nationale initiatieven bijgedragen aan een uitgebreid en verfijnd begrip van de betekenis van onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Zo heeft Education International, een toonaangevend filiaal van lerarenvakbonden en -verenigingen over de hele wereld, een verklaring en een actieplan uitgegeven om duurzame ontwikkeling door middel van onderwijs te bevorderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *